Headquarters
Austria
Belgium
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
nl
Poland
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Contactpersonen

Bij twijfel en vragen met betrekking tot corruptie en antitrust-wetgeving staan de Compliance Officers u als contactpersonen ter beschikking.

Compliance-functionaris

Wij willen met ons compliance-systeem duidelijk maken, dat corruptie en overtredingen tegen de antitrust-wetgeving geen bagateldelicten zijn. Beide schaden onze onderneming, de medewerkers en de gehele maatschappij - zij het in Duitsland of in enig ander land. Voor Erbe is het daarom een belangrijk doel, in de strijd tegen corruptie en antitrust-delicten een duidelijk standpunt in te nemen en alle medewerkers en partners van onze onderneming door voorlichting over het juiste gedrag bij onze dagelijkse zakelijke betrekkingen te informeren. 

Door ons internationale ombudsman-systeem hebben we voor alle medewerksters en medewerkers, evenals voor onze handelspartners een veilige en anonieme mogelijkheid ingericht, om meldingen over overtredingen van onze beleidsregels aan ons bekend te maken.

Compliance Officer

Daniel Zimmermann
Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer
daniel.zimmermann@erbe-med.com

Ombudsman

Dirk Loycke
Advocaat
dirk.loycke@cms-hs.com

Dirk Loycke neemt alle meldingen van compliance-overtredingen in ontvangst. De melder blijft daarbij desgewenst anoniem. De heer Loycke zal de hem toegestuurde informatie vertrouwelijk behandelen en in deze gevallen geanonimiseerd doorsturen naar de Compliance Officer van Erbe of diens plaatsvervanger, om de nodige maatregelen in gang te zetten om het euvel te verhelpen.