Austria
de
Belgium
fr de nl
France
fr
Headquarters
Italy
it
Netherlands
nl
Poland
pl
Switzerland
de fr it
United Kingdom
en
Россия (Russia)
ru
中華人民共和國 (China)
cn
India
en
USA
en
Erbe Headquarters
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Skip navigation

Hulp aan Laos

Im November erhielt Professor Volker Schöffl von Regionalmanager Christoph Trienes und Gebietsleiter Markus Bittel den VIO-Generator samt Zubehör für die laotische Klinik.

Erbe schenkt VIO-apparaat aan provincieziekenhuis in Zuidoost-Azië

Doordat Laos geografisch vrij geïsoleerd ligt, staat het land continu voor grote uitdagingen. Door de ontwikkelingsachterstand van het land is er dringend medische ondersteuning nodig.

Toeristisch gesproken is Indochina momenteel uitstekend tot ontwikkeling gekomen en door investeringen in de infrastructuur was er vooral in Thailand en Vietnam sprake van de nodig economische groei. Het dunbevolkte land Laos ligt echter ver van alle toeristenbestemmingen verwijderd. Het beschikt niet over een eigen toegang tot de zee en heeft tot op heden te lijden onder de erfenis van de Vietnamoorlog, die ook in Laos tot grote verwoestingen heeft geleid. De armoede is er alomtegenwoordig, veel gehuchten liggen zeer afgelegen en de wegen zijn er in een slechte toestand. De weinige ziekenhuis zijn voor de bevolking vaak slecht bereikbaar. In de ziekenhuizen ontbreekt het aan medische instrumenten en aan gekwalificeerd personeel. Bovendien is het grensgebied met het buurland Vietnam onveilig: daar roesten nog duizenden blindgangers weg onder de grond en vormen een bedreiging voor de bevolking.

De organisatie ‘Kinder- und Medizinhilfe Laos’ is een goededoelenvereniging die in samenwerking met de maatschappelijke organisatie ‘Sozialstiftung Bamberg’ steun verleend aan meerdere ziekenhuizen in Laos. Daarvoor is ook de sportgeneeskundige prof. Volker Schöffl uit Bamberg actief. In oktober benaderde hij onze medewerker buitendienst Markus Bittel en wees hem op de precaire situatie in Laos. Hij verzocht ons bedrijf om een offerte uit te brengen voor een betaalbaar chirurgisch apparaat. “De medische zorg in de landelijke gebieden is catastrofaal slecht”, lichtte Schöffl toe. “Momenteel helpen wij bij het opzetten van een operatie-eenheid in een districtsziekenhuis in de provincie Khamouane. Wij werken daarbij nauw samen met collega’s uit Laos.”

Onze directie besloot daarop eenvoudigweg om de artsen een voor de tropen geschikte VIO-generator met bijbehorende accessoires te schenken.